Kontakt

För en översikt över alla OKC-forskare, se vår engelska webbsida.

 

Adress

Besöksadress: AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Postadress

AlbaNova Universitetscentrum
Kungl. Tekniska Högskolan (KTH) eller Stockholms universitet
"Namn på person"
106 91 Stockholm

 

OKC ledning och administration

Vice direktör
 

Styrgruppen

Ariel Goobar, Fysikum (CoPS), SU, Ordförande
ariel@fysik.su.se

Christophe Clément, Fysikum (ELPA), SU
clement@fysik.su.se

Chad Finley, Fysikum (ELPA), SU
cfinley@fysik.su.se

Matthew Hayes, Institutionen för astronomi, SU
matthew.hayes@astro.su.se

Jens Jasche, Fysikum (CoPS), SU
jens.jasche@fysik.su.se

Tim Linden, Fysikum (CoPS), SU
linden@fysik.su.se

Ragnhild Lunnan, Institutionen för astronomi, SU
ragnhild.lunnan@astro.su.se

David Marsh, Fysikum (CoPS), SU
david.marsh@fysik.su.se

David Milstead, Fysikum (ELPA), SU
milstead@fysik.su.se

Evan O'Connor, Institutionen för Astronomi, SU
evan.oconnor@astro.su.se

Christian Ohm, Fysikinstitutionen, KTH
chohm@kth.se

Josefin Larsson, Fysikinstitutionen, KTH
josla@kth.se

Sandhya Choubey, Fysikinstitutionen, KTH
choubey@kth.se

 

Kommunikatör

Kommunikatör
På denna sida