Tre positioner inom partikelfysik tillgängliga vid KTH och OKC

Tre positioner inom partikelfysik tillgängliga vid KTH och OKC: Doktorand i teoretisk partikelfysik, doktorand i experimentell partikelfysik och postdoktor i experimentell partikelfysik.

A hallway lit with sunset colors, with a table and chairs to the left and a door to the right.
Foto: Jonas Enander

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) har tre positioner för forskning inom partikelfysik tillgängliga för ansökningar. Forskningen kommer att bedrivas vid Oskar Klein Centret. De tillgängliga positionerna är följande:

1. Doktorand i teoretisk partikelfysik. Denna position fokuserar på teoretiska aspekter av partikelfysik och bidrar till vår förståelse av universums grundläggande beståndsdelar. I synnerhet kommer den framgångsrika sökanden att arbeta med fysik bortom standardmodellen, med betoning på neutrinooscillationer och mörk materia. Sista ansökningsdag är den 28 mars 2024.

2. Doktorand i experimentell partikelfysik. Denna roll innebär aktivt deltagande i experimentella projekt, inklusive dataanalys och bidrag till ATLAS-experimentet vid CERN. En del av forskningstiden kommer att spenderas vid CERN. Sista ansökningsdag är den 28 mars 2024.

3. Postdoktor i experimentell partikelfysik. Denna position fokuserar på dataanalys och tolkning av resultat från ATLAS-experimentet, särskilt sökandet efter samtidig produktion av två skalära partiklar. En del av forskningstiden kan spenderas vid CERN. Positionen är tillgänglig i två år Sista ansökningsdag är den 22 april 2024.

Var och en av dessa positioner representerar en möjlighet att bidra till banbrytande forskning inom partikelfysik. Dessutom möjliggör Oskar Klein Centret, som KTH är en del av, interaktioner med forskare från många olika fält, som sträcker sig från partikelfysikens minsta till universums största skalor.

För mer detaljer och ansökningsinstruktioner, vänligen besök de officiella jobbannonserna vid KTH på respektive länkar:

Doktorand i teoretisk partikelfysik

Doktorand i experimentell partikelfysik

Postdoktor i experimentell partikelfysik