Ny anställning som biträdande lektor vid Fysikum och OKC

En ny anställning som biträdande lektor i dataintensiva metoder i fundamental fysik, astrofysik och kosmologi går att söka vid Fysikum och OKC.

Vit institutionsbyggnad med blå himmel och grön gräsmatta framför.
Bildrättigheter: Albanova.

Anställningen är knuten till aktiviteterna vid Oskar Klein Centre for Cosmoparticle Physics (OKC), som har sin bas på Fysikum, men inkluderar även forskare från Institutionen för astronomi och KTH fysik. Vid OKC bedrivs flera teoretiska, observationella och experimentella satsningar inom fundamental fysik, (astro)partikelfysik, astrofysik och kosmologi. Anställningen utlyses i samband med en nysatsning från Vetenskapsrådet (VR) som syftar till att dels stärka banden mellan olika dataintensiva forskningsprojekt vid OKC dels öka kopplingen med undervisningen vid båda lärosätena, samt kontaktytan med näringslivet inom högteknologi. I finansieringen från VR ingår stöd för en postdoktor i upp till fem år.

Sista ansökningsdag: 2024-02-05

Läs mer och ansök via Stockholms universitets hemsida.